Kod prodaje Vaših nekretnina

– Pozovite nas da Vas posavjetujemo o koraku na koji ste se odlučili
– Zajedno ćemo pripremiti dokumente koji su Vam potrebni za Vašu nekretninu
– Osigurati ćemo marketing za Vašu nekretninu i istaknuti sve njezine prednosti
– Pravno pratiti preko advokatske i notarske kancelarije s kojom surađujemo

Kod kupnje nekretnine

– Povjerite nam Vaše želje, potrebe i mogućnosti
– Mi ćemo za Vas tražiti, naći i provjeriti nekretninu
– Uz pravnu pomoć advokatskog ureda pripemiti dokumente
– Predati Vaše dokumente na uknjižbu i prebaciti režije

Naknada pri posredovanju kupoprodaje nekretnine

Prodaja: 3% od postignute cijene nekretnine
Kupnja: 0% od postignute cijene nekretnine